we work to eradicate the leprosy disease and make all leprosy free.
     

62 World Leprosy Day 2015

  • admin
  • Sunday, January 25, 2015
  • Jorpati

We are celebrating 62 world leprosy day on January 25.

About Author: admin